Searching...
Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Mỹ phẩm nhập khẩu cần phải công bố

Mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh cần phải có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng. Để làm công bố không phải chuyện đơn giản, vì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công bố mỹ phẩm nhập khẩu này, trong đó đáng nói nhất là ảnh hưởng của thủ tục hành chính. Khi dựng hồ sơ công bố cần rất nhiều thông tin về sản phẩm, và những loại giấy tờ cần thiết đa số là do bên cung cấp họ sẽ cung cấp những giấy tờ đó kèm theo.

Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu:

  1. Giấy chứng nhận lưu hành tự do tại nước sở tại (Certificate of free sales) (CFS). (cần hợp pháp hóa lãnh sự);
  2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh mỹ phẩm (01 bản sao );
  3. Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm mỹ phẩm cho công ty phân phối tại Việt nam. (cần hợp pháp hóa lãnh sự). Ủy quyền này phải theo mẫu đáp ứng nội dung yêu cầu của Bộ Y Tế – Trọng Tín Law sẽ soạn thảo hoặc sẽ hướng dẫn chi tiết;
  4. Bản công thức và phân tích thành phần của mỹ phẩm (tên thành phần và hàm lượng %);
  5. Mục đích sử dụng của từng sản phẩm mỹ phẩm (công dụng của sản phẩm) (nếu trong CFS không ghi nội dung này);
  6. Mẫu sản phẩm (theo chuyên viên yêu cầu).
Trong quá trình soạn thảo hồ sơ cần phải có thông tin về thành phần của sản phẩm mỹ phẩm, do đó quý khách cần phải làm kiểm nghiệm, nếu không có kết quả kiểm nghiệm tại nước ngoài thì quý khách buộc phải làm tại Việt Nam, nhưng nếu không có thời gian, Trọng Tín Law sẽ hỗ trợ quý khách làm kiểm nghiệm và chi phí quý khách thanh toán trực tiếp với đơn vị kiểm nghiệm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét